Fakta Unit Sains Komputer Kolej Matrikulasi Kedah

  • Merupakan salah sebuah unit yang bernaung di bawah Jabatan Matematik
  • Diketuai oleh seorang Ketua Unit yang berkaliber PUAN NOOR AZZIZARINA BINTI MEHAT
  • Dianggotai oleh DUA PULUH SATU orang pensyarah yang mempunyai kelayakan ikhtisas dan kepakaran dalam bidang yang diterajui
  • Lokasi kubikal adalah di Aras 1, Bangunan Pentadbiran Kolej Matrikulasi Kedah
  • Menawarkan kursus bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Matrikulasi Sistem Dua Semester dan Program Matrikulasi Sistem Empat Semester
  • Merupakan subjek elektif bagi pelajar yang terpilih mengikuti Modul II dan Modul III
  • Kaedah pembelajaran adalah secara Kuliah, Tutoran dan Amali

 

Program

Program Matrikulasi Sistem Dua Semester

Program Matrikulasi Sistem Empat Semester

Semester 1

SC015

DC014

Semester 2

SC025

DC024

Semester 3

-

SC015

Semester 4

-

SC025

 

Barisan Pensyarah Unit Sains Komputer

 

Kubikal Pensyarah Unit Sains Komputer