Page 1 - Log Daftar Risiko
P. 1

Log Daftar Risiko Kolej Matrikulasi Kedah


                                                    Kebarangkalian (Berlakunya risiko)
      Bil                                                                 Penarafan
             Skop/Unit          Isu            Risiko
                                                 Kemungkinan      Kejadian Lepas    Kebarangkalian


                     Semasa Pendaftaran : Bekalan  Proses pendaftaran pelajar tidak
       1 Skop 1 : Pengurusan Pelajar                             Rendah     Berlaku melebihi 1 tahun     1.5
                     elektrik terputus     dapat dijalankan.

                                  Berlaku kecederaan terhadap
       2 Skop 2 : PdP        Kemalangan di makmal sains.                Tinggi     Berlaku setiap bulan/sesi    4.5
                                  pelajar.
                                  i. Tidak mencapai objektif kualiti
                                                  Rendah    Pernah berlaku dalam 1 tahun    2.0
                                  iaitu kehadiran pelajar 98% .
                                  ii. Pelajar tidak dapat
                                  memperolehi tahap cemerlang
                     Pelajar tidak hadir kuliah,                Rendah    Pernah berlaku dalam 1 tahun    2.0
       3 Skop 2 : PdP                    dan sederhana bagi Penilaian
                     tutoran dan amali
                                  Berterusan (PB)
                                  iii. Jika kurang daripada 80%
                                  kehadiran pelajar tidak
                                                 Sangat Rendah   Berlaku melebihi 1 tahun     1.0
                                  dibenarkan untuk menduduki
                                  PSPM
                     Pensyarah/pembantu operasi
                     tidak melaporkan     Peralatan tidak mencukupi
       4 Skop 2 : PdP                                   Sangat Rendah   Berlaku melebihi 1 tahun     1.0
                     kerosakan/kehilangan peralatan untuk kegunaan PdP
                     kokurikulum.
                     Kerosakan kerusi,meja   Pelajar tidak dapat menduduki
       5 Skop 3 : Peperiksaan                                Sederhana   Pernah berlaku dalam 1 tahun    2.5
                     peperiksaan dan kipas   peperiksaan dengan selesa
                                  Laporan maklumbalas kepada
                     Borang laporan tindakan aduan pengadu tidak dapat
       6 Skop 5 : Aduan Pelanggan                               Rendah    Pernah berlaku dalam 1 tahun    2.0
                     lambat dikembalikan.   disampaikan dalam tempoh
                                  yang ditetapkan
                     Pelajar tidak memulangkan buku
        Skop 6 : Pengurusan Pusat              Tidak mencapai objektif kualiti
       7              selepas tempoh peminjaman               Sangat Rendah  Pernah berlaku dalam 1 tahun    1.5
        Sumber                       iaitu 90% buku dipulangkan
                     berakhir
                     Pelajar tidak menguasai  Pelajar sukar memahami subjek
       8 Unit Akademik                                   Sederhana   Pernah berlaku dalam 6 bulan    3.0
                     kemahiran dalam subjek  dan sukar mendapat A
   1   2   3   4   5   6